Zařazeno do oblastiEVROPSKÁ UNIE >  Právní předpisy Evropské unie
Nadřazené termínyprávo EU
Související termínypřístupové kritérium

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU

9

Tisk: č. K 133/09

Číslo Rady: 8415/14


Senát

č. 26

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

02.04.2014

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 - 2015

9

Tisk: č. K 149/09

Číslo Rady: 14152/14


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

10.10.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 133/09

Číslo Rady: 8415/14


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

02.04.2014

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2011-2012

8

Tisk: č. K 103/08

Číslo Rady: 15608/11


Senát

č. 14

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Táborský Josef

20.10.2011

Typ: tisk EU

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů

7

Tisk: č. K 022/07

Číslo Rady: 16658/08


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Guziana Petr

03.12.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech...

7

Tisk: č. N 032/07

Číslo Rady: 5146/09


Senát

č. 5

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

14.01.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech...

7

Tisk: č. N 033/07

Číslo Rady: 5147/09


Senát

č. 5

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

14.01.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Lichtenštejnsko - Schengenské acquis

6

Tisk: č. 263


Senát

č. 2

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)
Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Sefzig Luděk
sen. Slavotínek Rostislav
sen. Tejnora Karel

22.05.2008

Typ: tisk EU

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis

6

Tisk: č. K 020/06

Číslo Rady: 6307/07


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Tejnora Karel

14.02.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a EP:Doporučení EK ohledně pokroku Turecka směrem k přistoupení

4

Tisk: č. K 020/04

Číslo Rady: 13244/04


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

08.10.2004