Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady o přístupu k činnosti úvěr. institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěr. institucemi a invest. podniky a o změně směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěr. institucemi, pojišťovnami a invest. podniky ve fin.konglomerátu

8

Tisk: č. N 077/08

Číslo Rady: 13285/11


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

28.07.2011