Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst

8

Tisk: č. K 161/08

Číslo Rady: 9309/12


Senát

č. 26

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Maštalíř Antonín

27.04.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 161/08

Číslo Rady: 9309/12


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Maštalíř Antonín

27.04.2012