Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst

8

Tisk: č. K 193/08

Číslo Rady: 14536/12


Senát

č. 6

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Doubrava Jaroslav

04.10.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 193/08

Číslo Rady: 14536/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Doubrava Jaroslav

04.10.2012