Zařazeno do oblastiFINANČNICTVÍ >  Rozpočet
Nadřazené termínyplnění rozpočtu

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

K danému tématu nejsou vztaženy žádné senátní tisky.