Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: mezinárodní smlouva

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc

4

Tisk: č. 410


Senát

č. 1

Pavel Němec
(ministr spravedlnosti)

sen. Smutný Petr
sen. Volný Jaromír

10.09.2004