Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 171/11

Číslo Rady: 10184/18


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Grulich Tomáš

15.06.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

11

Tisk: č. N 171/11

Číslo Rady: 10184/18


Senát

č. 18

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Grulich Tomáš

15.06.2018

Typ: mezinárodní smlouva

Přistoupení Chorvatska K EU

8

Tisk: č. 301


Senát

č. 21

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Kladívko Tomáš
sen. Táborský Josef

17.02.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 192/08

Číslo Rady: 13854/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

18.09.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení bankovní unie

8

Tisk: č. K 192/08

Číslo Rady: 13854/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

18.09.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Západní Balkán: posilování evropské perspektivy

6

Tisk: č. K 099/06

Číslo Rady: 7702/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Venhodová Alena

20.03.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - Konvergenční zpráva 2008 (zhotovená na základě článku 122(2) Smlouvy)

6

Tisk: č. K 104/06

Číslo Rady: 9384/08


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

15.05.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - konvergenční zpráva z prosince 2006

6

Tisk: č. K 007/06

Číslo Rady: 16498/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

13.12.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Západní Balkán na cestě do EU upevňování stability a zvyšování prosperity

5

Tisk: č. K 056/05

Číslo Rady: 5773/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

31.01.2006