Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o užívání státních symbolů

5

Tisk: č. 325


Senát

č. 11

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Mejstřík Martin
sen. Slavotínek Rostislav
sen. Stodůlka Jiří

21.03.2006

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon o krajích

4

Tisk: č. 312


Senát

č. 14

Jiří Šulc
(zástupce Ústeckého kraje)

sen. Kalbáč Josef

12.03.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o užívání státních symbolů

3

Tisk: č. 93


Senát

č. 9

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Kubera Jaroslav
sen. Ondrová Irena

18.07.2001

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o ochraně olympijských symbolik

2

Tisk: č. 168


Senát

č. 16

Ladislav Šustr
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Dvořák Martin

01.02.2000