Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)

8

Tisk: č. N 120/08

Číslo Rady: 17795/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

01.12.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

8

Tisk: č. N 121/08

Číslo Rady: 17815/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

01.12.2011

Typ: vládní návrh zákona

Občanský zákoník

3

Tisk: č. 201


Senát

č. 15

Jaroslav Bureš
(ministr spravedlnosti)

sen. Moserová Jaroslava
sen. Stodůlka Jiří

18.02.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

2

Tisk: č. 265


Senát

č. 20

Miroslav Grégr
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Korytář Karel
sen. Roithová Zuzana

29.05.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

1

Tisk: č. 98019


Senát

č. 9802

Karel Kühnl
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Korytář Karel

20.02.1998