Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nař. EP a Rady o požad. pro schval. typu mot. vozidel a jejich přípoj. vozidel a systémů, konstr. částí a samost. tech. celků urč. pro tato voz. z hlediska obecné bezp. a ochrany cestujících ve voz., kterým se mění nař. (EU) 2018/... a zruš. nař(ES)

11

Tisk: č. N 144/11

Číslo Rady: 9006/18


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

23.05.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU

10

Tisk: č. N 030/10

Číslo Rady: 11012/15


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

16.07.2015

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění)

7

Tisk: č. N 011/07

Číslo Rady: 15929/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

19.11.2008

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček

6

Tisk: č. N 090/06

Číslo Rady: 5938/08


Senát

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

sen. Gajdůšková Alena

19.02.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství

6

Tisk: č. N 127/06

Číslo Rady: 12074/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

27.07.2008

Typ: tisk EU

Plán politiky v oblasti legální migrace

5

Tisk: č. K 061/05

Číslo Rady: 5052/06


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

05.01.2006

Typ: mandát vlády

Plán politiky v oblasti legální migrace

5

Číslo Rady: 5052/06


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

05.01.2006