Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní památkové péči

6

Tisk: č. 274


Senát

č. 15

Václav Jehlička
(ministr kultury)

sen. Jermář Jaromír

01.07.2008

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon o státní památkové péči

6

Tisk: č. 71


Senát

č. 6

Josef Pavel
(zástupce Karlovarského kraje)

sen. Jermář Jaromír

15.05.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podpoře kultury

5

Tisk: č. 321


Senát

č. 11

Vítězslav Jandák
(ministr kultury)

sen. Janalík Zdeněk

21.03.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní památkové péči

3

Tisk: č. 34


Senát

č. 6

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Jehlička Václav

12.03.2001

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o Památníku doby nesvobody

2

Tisk: č. 82


Senát

č. 11

sen. Jehlička Václav
sen. Kroupa Daniel
sen. Kroupa František
sen. Lastovecká Dagmar
sen. Morávek Peter
sen. Moserová Jaroslava
sen. Musial Jaroslav
sen. Roithová Zuzana
sen. Ruml Jan
sen. Rückl Jiří
sen. Skalický Jiří
sen. Topolánek Mirek
sen. Žantovský Michael

sen. Jehlička Václav
sen. Liška Jiří
sen. Šubrt Vlastimil

31.08.1999

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní památkové péči

2

Tisk: č. 380


Senát

č. 2

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Jehlička Václav

18.12.2000