Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Evaluační zpráva ke směrnici o uchovávání údajů (2006/24/ES)

8

Tisk: č. K 054/08

Číslo Rady: 9324/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Grulich Tomáš

19.04.2011

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES...

7

Tisk: č. N 004/07

Číslo Rady: 15424/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

16.11.2008

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES

7

Tisk: č. N 005/07

Číslo Rady: 15422/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

10.11.2008

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

7

Tisk: č. N 006/07

Číslo Rady: 15419/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

10.11.2008

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 2002/22ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb el.komunikací

6

Tisk: č. N 069/06

Číslo Rady: 15387/07


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Kopecký František
sen. Veřovský Otakar

23.11.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

6

Tisk: č. N 070/06

Číslo Rady: 15408/07


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Kopecký František
sen. Veřovský Otakar

23.11.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby el. komunikací

6

Tisk: č. N 068/06

Číslo Rady: 15379/07


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Kopecký František
sen. Veřovský Otakar

23.11.2007