Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Jirsa Tomáš
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09

Sulovský Leopold
Senátorský klub Starostové a nezávislí

Zeman Jaroslav
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT

12

Tisk: č. 198


Senát

č. 21

Karel Havlíček
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Sulovský Leopold
sen. Zeman Jaroslav

18.02.2020

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se programů družicové navigace

9

Tisk: č. 244


Senát

č. 21

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Lebeda Pavel
sen. Vrecionová Veronika

11.03.2014

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010

9

Tisk: č. N 073/09

Číslo Rady: 10275/13


Senát

č. 15

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

30.05.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely

9

Tisk: č. N 142/09

Číslo Rady: 11002/14


Senát

č. 26

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

18.06.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 073/09

Číslo Rady: 10275/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

30.05.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 142/09

Číslo Rady: 11002/14


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

18.06.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Úmluvy IMSO

8

Tisk: č. 108


Senát

č. 12

Radek Šmerda
(ministr dopravy)

sen. Trpák Pavel
sen. Vrecionová Veronika

17.05.2011

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva IMSO

8

Tisk: č. 109


Senát

č. 12

Radek Šmerda
(ministr dopravy)

sen. Trpák Pavel
sen. Vrecionová Veronika

17.05.2011

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda - družicová navigace

8

Tisk: č. 3


Senát

č. 6

Vít Bárta
(ministr dopravy)

sen. Lebeda Pavel
sen. Řihák Josef

29.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP)

8

Tisk: č. K 163/08

Číslo Rady: 10035/12


Senát

č. 24

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

16.05.2012