Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 100/08

Číslo Rady: 15426/11


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

20.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

8

Tisk: č. N 100/08

Číslo Rady: 15426/11


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

20.10.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS výboru a Výboru regionů Směrem ke sdílenému informačnímu systému o životním prostředí (Shared Environmental Information System - SEIS)

6

Tisk: č. K 089/06

Číslo Rady: 6222/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

08.02.2008

Typ: tisk EU

Zelená kniha : přístup veřejnosti k dokumentům institucí Evropského společenství - přezkum

6

Tisk: č. K 028/06

Číslo Rady: 8754/07


Senát

č. 7

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

24.04.2007