Zařazeno do oblastiEVROPSKÁ UNIE >  Finance EU
Nadřazené termínyúvěr EU
Související termínystrategie růstu EU, Evropská investiční banka

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pilotní fáze iniciativy dluhopisů na projekty strategie Evropa 2020

8

Tisk: č. K 108/08

Číslo Rady: 16626/11


Senát

Ministerstvo financí

sen. Koukal Václav

10.11.2011

Typ: vládní návrh zákona

Úvěr od EIB

7

Tisk: č. 42


Senát

č. 5

Petr Gandalovič
(ministr zemědělství)

sen. Jílek Adolf

06.03.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o úvěru od EIB

5

Tisk: č. 397


Senát

č. 1

Milena Vicenová
(ministr zemědělství)

sen. Bárek Ivo
sen. Nedoma Jiří

14.11.2006

Typ: vládní návrh zákona

Úvěr na D8

4

Tisk: č. 380


Senát

č. 17

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Balabán Milan

22.06.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o úvěru ČR k projektu dálnic B

3

Tisk: č. 163


Senát

č. 13

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Balabán Milan

19.12.2001

Typ: mezinárodní smlouva

Rámcová dohoda ČR - Evropská investiční banka

1

Tisk: č. 98067


Senát

č. 9804

Ivan Pilip
(ministr financí)

sen. Babka Zdeněk
sen. Petřík Jaroslav

25.05.1998