Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2014

9

Tisk: č. K 101/09

Číslo Rady: 15521/13


Senát

Úřad vlády

sen. Krejča Miroslav

30.10.2013

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2014

9

Tisk: č. K 101/09/2

Číslo Rady: 15521/13


Senát

Úřad vlády

sen. Krejča Miroslav

30.10.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 102/07

Číslo Rady: 8399/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

11.04.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě

7

Tisk: č. K 090/07

Číslo Rady: 16195/09


Senát

č. 15

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.11.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě

7

Tisk: č. N 102/07

Číslo Rady: 8399/10


Senát

č. 19

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

11.04.2010