Zařazeno do oblastiEKONOMIKA >  Národní účty
Nadřazené termínyjednotný účetní systém
Související termínynárodní účty, statistika EU

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o účetnictví

7

Tisk: č. 373


Senát

č. 2

Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Pakosta Petr

11.11.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 135/07

Číslo Rady: 14496/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 136/07

Číslo Rady: 14497/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 137/07

Číslo Rady: 14498/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 140/07

Číslo Rady: 14512/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

7

Tisk: č. N 135/07

Číslo Rady: 14496/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

7

Tisk: č. N 136/07

Číslo Rady: 14497/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně

7

Tisk: č. N 137/07

Číslo Rady: 14498/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně

7

Tisk: č. N 140/07

Číslo Rady: 14512/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Výroční zpráva Evropské Komise za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty

5

Tisk: č. K 075/05

Číslo Rady: 7987/06


Senát

č. 12

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

03.04.2006