Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů Legislativní a pracovní program Komise na rok 2009: Jednejme nyní za lepší Evropu

7

Tisk: č. K 019/07

Číslo Rady: 15256/08


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

19.11.2008

Typ: tisk EU

Legislativní a pracovní program Komise na rok 2008

6

Tisk: č. K 063/06

Číslo Rady: 14663/07


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

06.11.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise: Plné využití možností Evropy Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006

5

Tisk: č. K 050/05

Číslo Rady: 13807/05


Senát

č. 10

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

28.10.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů legislativní a pracovní program Komise na rok 2007

5

Tisk: č. K 104/05

Číslo Rady: 14919/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

10.11.2006