Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

7

Tisk: č. N 099/07

Číslo Rady: 7386/10


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

14.03.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 099/07

Číslo Rady: 7386/10


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

14.03.2010

Typ: tisk EU

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické a konzulární posty vzhledem k zavedení biometrie včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracovávání žádostí o víza

5

Tisk: č. N 082/05

Číslo Rady: 10023/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Hadrava Jan

31.05.2006