Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP,Evropské radě,Radě,Evropské centrální bance,EHSV,Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu

12

Tisk: č. K 009/12

Číslo Rady: 15775/18


Senát

č. 6

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

21.12.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

11

Tisk: č. N 043/11

Číslo Rady: 9668/17


Senát

č. 10

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

01.06.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 043/11

Číslo Rady: 9668/17


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

01.06.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

10

Tisk: č. 224


Senát

č. 21

Dan Ťok
(ministr dopravy)

sen. Carbol Jiří
sen. Michálek Libor

14.03.2016

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství

10

Tisk: č. K 047/10

Číslo Rady: 14315/15


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

19.11.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 047/10

Číslo Rady: 14315/15


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

19.11.2015

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další základní parametry

7

Tisk: č. N 009/07

Číslo Rady: 15920/08


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

19.11.2008

Typ: tisk EU

Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky

7

Tisk: č. K 037/07

Číslo Rady: 6135/09


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Korytář Karel
sen. Škaloud Miroslav

05.02.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu

7

Tisk: č. K 078/07

Číslo Rady: 14030/09


Senát

č. 15

Ministerstvo dopravy

sen. Moldan Bedřich
sen. Petrov Igor
sen. Škaloud Miroslav

09.10.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Doprava šetrnější k životnímu prostředí

6

Tisk: č. K 123/06

Číslo Rady: 11851/08


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Tejnora Karel

17.07.2008