Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o soudních poplatcích

10

Tisk: č. 235


Senát

č. 22

Robert Pelikán
(ministr spravedlnosti)

sen. Wagnerová Eliška

24.03.2016

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mezinárodním právu soukromém

8

Tisk: č. 260


Senát

č. 16

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Dienstbier Jiří

03.01.2012

Typ: tisk EU

Zpráva o občanství EU za rok 2010 - Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU

8

Tisk: č. K 010/08

Číslo Rady: 15936/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

10.11.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav

8

Tisk: č. K 026/08

Číslo Rady: 18122/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

22.12.2010

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

5

Tisk: č. 98


Senát

č. 7

Pavel Němec
(ministr spravedlnosti)

sen. Hadrava Jan
sen. Kubín Jaroslav
sen. Novák Alexandr

20.06.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Výpověď smlouvy ČSSR - SSSR

5

Tisk: č. 137


Senát

č. 8

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Svoboda Ladislav

08.09.2005

Typ: tisk EU

ZELENÁ KNIHA "Dědictví a závěti"

5

Tisk: č. K 011/05

Číslo Rady: 7027/05


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

09.03.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mez. právu soukromém a procesním

4

Tisk: č. 347


Senát

č. 15

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Macák Ladislav
sen. Tejnora Karel

21.04.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

1

Tisk: č. 97072


Senát

č. 9707

Vlasta Parkanová
(ministr spravedlnosti)

sen. Dočekal Oldřich
sen. Ondrová Irena

01.01.1997

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

1

Tisk: č. 98047


Senát

č. 9803

Vlasta Parkanová
(ministr spravedlnosti)

sen. Benda Václav
sen. Petráš Antonín
sen. Stodůlka Jiří

20.04.1998