Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX

7

Tisk: č. N 096/07

Číslo Rady: 6898/10


Senát

č. 18

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

04.03.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 096/07

Číslo Rady: 6898/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

04.03.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP,Akční plánm pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě

6

Tisk: č. K 017/06

Číslo Rady: 5886/07


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Nedoma Jiří
sen. Škaloud Miroslav

09.02.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Další vývoj projektu GALILEO: Znovunastavení evropských programů GNSS

6

Tisk: č. K 056/06

Číslo Rady: 13112/07


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Nedoma Jiří
sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS výboru a Výboru regionů - Záprava o hodnocení a další budnoucnosti FRONTEXu

6

Tisk: č. K 092/06

Číslo Rady: 6664/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

21.02.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS výboru a Výboru regionů - Příprava na další kroky ve správě hranic Evropské Unie

6

Tisk: č. K 094/06

Číslo Rady: 6666/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

21.02.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o pobytu příslušníků ozbrojených sil ČR a SRN

4

Tisk: č. 160


Senát

č. 11

Miroslav Kostelka
(ministr obrany)

sen. Horák Jaroslav
sen. Kubín Jaroslav

02.09.2003