Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se SKIPCP a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating

8

Tisk: č. N 111/08

Číslo Rady: 17329/11


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.11.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

8

Tisk: č. N 112/08

Číslo Rady: 17308/11


Senát

č. 21

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

21.11.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 112/08

Číslo Rady: 17308/11


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

21.11.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ratingových agenturách

7

Tisk: č. 240


Senát

č. 18

Eduard Janota
(ministr financí)

sen. Korytář Karel

29.03.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropské radě Strategická zpráva o obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost: zahájení nového cyklu (2008-2010) - Udržet tempo reforem

6

Tisk: č. K 078/06

Číslo Rady: 16714/07


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.12.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise pro jarní Evropskou radu - Implementace obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost

6

Tisk: č. K 013/06

Číslo Rady: 5074/07


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.01.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o akciové společnosti České dráhy

3

Tisk: č. 164


Senát

č. 13

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Korytář Karel
sen. Šimonovský Milan

19.12.2001