Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Horník Jan
Klub Starostové a nezávislí
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

8

Tisk: č. 136


Senát

č. 10

Kamil Jankovský
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Horník Jan
sen. Rippelová Jiřina

28.06.2011

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti - Tvořivé a inovativní regiony

7

Tisk: č. K 054/07

Číslo Rady: 11557/09


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

01.07.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o přezkoumávání hospodaření VÚSC

4

Tisk: č. 368


Senát

č. 16

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Adamec Ivan
sen. Eybert Pavel

20.05.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o přezkoumávání hospodaření VÚSC - související

4

Tisk: č. 369


Senát

č. 16

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Adamec Ivan
sen. Eybert Pavel

20.05.2004

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje

4

Tisk: č. N 009/04

Číslo Rady: 11688/04


Senát

č. 5

Ministerstvo pro místní rozvoj

23.07.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2

Tisk: č. 272


Senát

č. 20

Pavel Mertlík
(ministr financí)

07.06.2000