Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

9

Tisk: č. N 106/09

Číslo Rady: 17621/13


Senát

č. 21

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

11.12.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 106/09

Číslo Rady: 17621/13


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

11.12.2013

Typ: tisk EU

Stockholmský program - otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je

7

Tisk: č. J 091/07

Číslo Rady: 16484/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.11.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice)

6

Tisk: č. K 109/06

Číslo Rady: 10285/08


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

06.06.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: ,,Haagský program: deset priorit pro nadcházejících pět let. Partnerství pro evropskou obnovu týkající se svobody, bezpečnosti a práva"

5

Tisk: č. K 030/05

Číslo Rady: 8922/05


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

15.05.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, kterým se zavádí rámcový program pro základní práva a spravedlnost pro období 2007-2013

5

Tisk: č. K 027/05

Číslo Rady: 8210/05


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

03.05.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc

4

Tisk: č. 410


Senát

č. 1

Pavel Němec
(ministr spravedlnosti)

sen. Smutný Petr
sen. Volný Jaromír

10.09.2004

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a EP:Prostor svobody, bezpečí a spravedlnosti zhodnocení programu z Tampere a reflexe budoucích záměrů

4

Tisk: č. K 003/04

Číslo Rady: 10249/04


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Jílek Adolf

07.06.2004