Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

10

Tisk: č. K 078/10

Číslo Rady: 7195/16


Senát

č. 25

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

17.03.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 078/10

Číslo Rady: 7195/16


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

17.03.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě

9

Tisk: č. K 076/09

Číslo Rady: 10900/13


Senát

č. 15

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

14.06.2013