Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zahrádkářský zákon

7

Tisk: č. 260


Senát

č. 18

Václav Grüner
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Bayerová Marta

29.03.2010

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o lobbingu

7

Tisk: č. 285


Senát

č. 20

Bohuslav Sobotka
(poslanec)
Jeroným Tejc
(poslanec)
Ondřej Liška
(poslanec)
Pavel Kováčik
(poslanec)
Věra Jakubková
(poslanec)

sen. Dryml Vladimír

25.05.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropská iniciativa pro transparentnost: Rejstřík zástupců zájmových skupin, jeden rok poté

7

Tisk: č. K 088/07

Číslo Rady: 15298/09


Senát

Úřad vlády

sen. Veřovský Otakar

04.11.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Evropská iniciativa pro transparentnost Rámcová pravidla pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex)

6

Tisk: č. K 108/06

Číslo Rady: 10255/08


Senát

Úřad vlády

sen. Veřovský Otakar

03.06.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Opatření vyvozená ze Zelené knihy: Evropská iniciativa pro transparentnost

6

Tisk: č. K 023/06

Číslo Rady: 7793/07


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Veřovský Otakar

28.03.2007

Typ: jiný

Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí

5

Tisk: č. 146


Senát

č. 8

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Pavlata Josef
sen. Štětina Jaromír

22.09.2005