Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Horník Jan
Senátorský klub Starostové a nezávislí
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

9

Tisk: č. K 064/09

Číslo Rady: 8556/13


Senát

č. 12

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

19.04.2013

Typ: tisk EU

Návrh doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující fyzické aktivity ve všech odvětvích

9

Tisk: č. N 091/09

Číslo Rady: 13277/13


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

06.09.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 064/09

Číslo Rady: 8556/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

19.04.2013

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

8

Tisk: č. K 030/08

Číslo Rady: 5128/11


Senát

č. 8

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

13.01.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 030/08

Číslo Rady: 5128/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

13.01.2011

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o krajském referendu

7

Tisk: č. 199


Senát

č. 14

Bohuslav Sobotka
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Horník Jan
sen. Žák Jiří

13.11.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu

6

Tisk: č. K 114/06

Číslo Rady: 11262/08


Senát

č. 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

06.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007

6

Tisk: č. N 117/06

Číslo Rady: 11380/08


Senát

č. 16

Ministerstvo zemědělství

sen. Venhodová Alena

13.07.2008

Typ: tisk EU

Bílá kniha - Evropská strategie ohledně zdravotních problémů spojených s výživou, nadváhou a obezitou

6

Tisk: č. K 039/06

Číslo Rady: 9838/07


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Tejnora Karel

08.06.2007

Typ: tisk EU

Dárcovství orgánů

6

Tisk: č. K 040/06

Číslo Rady: 9834/07


Senát

č. 10

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Tejnora Karel

18.06.2007