Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)
Aschenbrenner Lumír
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů

Dušek Jiří
Senátorský klub PROREGION

Čunek Jiří
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Bek Mikuláš
Senátorský klub Starostové a nezávislí

Nwelati Raduan
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09

Nytra Zdeněk
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)

13

Tisk: č. N 007/13

Číslo Rady: 13351/20


Senát

č. 7

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Čunek Jiří

25.11.2020

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů

13

Tisk: č. N 013/13

Číslo Rady: 14262/20


Senát

č. 7

Ministerstvo vnitra

sen. Nytra Zdeněk

18.12.2020

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19

13

Tisk: č. K 020/13

Číslo Rady: 5555/21


Senát

č. 7

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Nwelati Raduan

22.01.2021

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

13

Tisk: č. N 047/13

Číslo Rady: 8576/21


Senát

č. 14

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

sen. Čunek Jiří

07.05.2021

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů

13

Tisk: č. K 046/13

Číslo Rady: 8323/21


Senát

č. 14

Úřad vlády

sen. Bek Mikuláš

29.04.2021

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě "Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru"

13

Tisk: č. K 054/13

Číslo Rady: 9441/21


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Nytra Zdeněk

03.06.2021

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

13

Tisk: č. N 057/13

Číslo Rady: 10382/21


Senát

č. 17

Ministerstvo financí

sen. Nwelati Raduan

01.07.2021

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

13

Tisk: č. N 093/13

Číslo Rady: 12884/21


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Čunek Jiří

15.10.2021

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

13

Tisk: č. K 020/13

Číslo Rady: 5555/21


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Nwelati Raduan

22.01.2021

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

13

Tisk: č. N 007/13

Číslo Rady: 13351/20


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Čunek Jiří

25.11.2020