Zařazeno do oblastiFINANČNICTVÍ >  Ceny
Podřazené termínypreferenční cena
Nadřazené termínyceny
Související termínyrestriktivní obchodní postup, omezování soutěže, dohoda o cenách

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

K danému tématu nejsou vztaženy žádné senátní tisky.