Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku

9

Tisk: č. N 092/09

Číslo Rady: 13253/13


Senát

č. 18

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

03.09.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 092/09

Číslo Rady: 13253/13


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

03.09.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Další vývoj projektu GALILEO: Znovunastavení evropských programů GNSS

6

Tisk: č. K 056/06

Číslo Rady: 13112/07


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Nedoma Jiří
sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007