Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - SAE o zamezení dvojího zdanění

1

Tisk: č. 97039


Senát

č. 9703

Ivan Kočárník
(ministr financí)

sen. Drlý Ladislav
sen. Pavlata Josef

01.01.1997