Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Jirsa Tomáš
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Zpráva Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice EP a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci

11

Tisk: č. K 028/11

Číslo Rady: 5042/17


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Syková Eva

06.01.2017

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

11

Tisk: č. N 092/11

Číslo Rady: 15660/17


Senát

č. 14

Ministerstvo financí

sen. Plaček Vladimír

12.12.2017

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU USA o letecké dopravě

8

Tisk: č. 403


Senát

č. 26

Pavel Dobeš
(ministr dopravy)

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Trpák Pavel

30.07.2012

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o používání ustanovení Úmluvy o vzáj. pomoci v trest. věcech

6

Tisk: č. 322


Senát

č. 2

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Rippelová Jiřina

15.09.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR Norsko o ochraně utaj. informací

6

Tisk: č. 321


Senát

č. 2

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Slavotínek Rostislav

12.09.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Norsko dvojí zdanění

4

Tisk: č. 439


Senát

č. 3

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Kolář Robert

08.11.2004