Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

9

Tisk: č. K 048/09

Číslo Rady: 7589/13


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jeništa Luděk

15.03.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 048/09

Číslo Rady: 7589/13


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jeništa Luděk

15.03.2013

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o zaměstnanosti

5

Tisk: č. 88


Senát

č. 6

Kateřina Konečná
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Filipiová Daniela

30.05.2005