Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi

9

Tisk: č. K 099/09

Číslo Rady: 14835/13


Senát

č. 18

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

15.10.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 099/09

Číslo Rady: 14835/13


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

15.10.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 040/08

Číslo Rady: 7363/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

11.03.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti 2011

8

Tisk: č. K 040/08

Číslo Rady: 7363/11


Senát

č. 10

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

11.03.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

6

Tisk: č. N 050/06

Číslo Rady: 13043/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

25.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

6

Tisk: č. N 051/06

Číslo Rady: 13045/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

6

Tisk: č. N 053/06

Číslo Rady: 13049/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulátorů

6

Tisk: č. N 054/06

Číslo Rady: 13046/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

25.09.2007