Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 060/09

Číslo Rady: 8193/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

09.04.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení

9

Tisk: č. K 060/09

Číslo Rady: 8193/13


Senát

č. 12

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

09.04.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mez.dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření atd.

9

Tisk: č. N 097/09

Číslo Rady: 15051/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

18.10.2013