Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropa může ušetřit více energie kombinovanou produkcí tepla a elektřiny

7

Tisk: č. K 015/07

Číslo Rady: 15907/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

20.11.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Evropský strategický plán pro energ. technologie ( Plán Set)

6

Tisk: č. K 074/06

Číslo Rady: 15458/07


Senát

č. 14

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Gajdůšková Alena

23.11.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006

6

Tisk: č. N 083/06

Číslo Rady: 5835/08


Senát

č. 15

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich
sen. Paukrtová Soňa

01.02.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS a Výboru regionů 20 a 20 do roku 2020 - změna klimatu je pro Evropu příležitostí

6

Tisk: č. K 085/06

Číslo Rady: 5866/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Matykiewicz Eduard

31.01.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS a Výboru regionů Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv

6

Tisk: č. K 086/06

Číslo Rady: 5780/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

29.01.2008

Typ: mandát vlády

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006

Typ: tisk EU

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Tisk: č. K 066/05

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006