Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Kunčar Patrik
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie

10

Tisk: č. K 082/10

Číslo Rady: 7688/16


Senát

č. 28

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Kunčar Patrik

07.04.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

10

Tisk: č. K 125/10

Číslo Rady: 13668/16


Senát

č. 4

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

26.10.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 082/10

Číslo Rady: 7688/16


Senát

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Kunčar Patrik

07.04.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou

9

Tisk: č. K 004/09

Číslo Rady: 16374/12


Senát

č. 6

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

16.11.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 061/08

Číslo Rady: 10794/11


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Táborský Josef

27.05.2011

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami

8

Tisk: č. K 061/08

Číslo Rady: 10794/11


Senát

č. 10

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Táborský Josef

27.05.2011

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v Evropě od roku 2005: evaluace Haagského programu a akčního plánu

7

Tisk: č. K 051/07

Číslo Rady: 10953/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

14.06.2009

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

7

Tisk: č. M 106/07

Číslo Rady: 8029/10


Senát

č. 20

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Dienstbier Jiří

28.03.2010

Typ: tisk EU

Uzbekistán

6

Tisk: č. M 033/06

Číslo Rady: 8885/07


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

15.05.2007

Typ: tisk EU

Návrh vzdělávacího programu EU v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky

5

Tisk: č. M 065/05

Číslo Rady: 5571/06


Senát

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Sefzig Luděk

25.01.2006