Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1316
VEU
- 109
Informace vlády ČR o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022
20.07.2021usnesení122kB náhled originál
1316
VEU
- 108
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
20.07.2021usnesení122kB náhled originál
1316
VEU
129/1107
Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
20.07.2021usnesení359kB podklad originál
1316
VEU
J 036/13/02106
Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
20.07.2021usnesení432kB podklad originál
1316
VEU
K 032/13/02105
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
20.07.2021usnesení437kB podklad originál
1316
VEU
- 104
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke zdravé planetě pro všechny Akční plán EU: "Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy"
20.07.2021usnesení123kB náhled originál
1316
VEU
N 047/13/02103
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
20.07.2021usnesení434kB podklad originál
1316
VEU
- 102
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
20.07.2021usnesení130kB náhled originál
1315
VEU
- 95
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů První ponaučení z pandemie COVID-19
14.07.2021usnesení131kB náhled originál
1315
VEU
- 101
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu
14.07.2021usnesení123kB náhled originál
1315
VEU
- 100
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy
14.07.2021usnesení123kB náhled originál
1315
VEU
N 041/13/0299
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie
14.07.2021usnesení335kB podklad originál
1315
VEU
K 046/13/0298
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů
14.07.2021usnesení457kB podklad originál
1315
VEU
131/197
Zasedání ER 24. a 25. 6 - závěry
14.07.2021usnesení357kB podklad originál
1315
VEU
- 96
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
14.07.2021usnesení122kB náhled originál
1315
VEU
- 95
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
14.07.2021usnesení131kB náhled originál
1314
VEU
- 94
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
17.06.2021usnesení122kB náhled originál
1314
VEU
- 93
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021-2025
17.06.2021usnesení123kB náhled originál
1314
VEU
- 93
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021-2025
17.06.2021usnesení123kB náhled originál
1314
VEU
- 92
Doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021
17.06.2021usnesení123kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [146]
Strana   1 [8]