Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1236
VHZD
323/2240
Zákon o obalech
04.11.2020usnesení374kB podklad originál
1236
VHZD
322/2239
Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
04.11.2020usnesení401kB podklad originál
1236
VHZD
321/22
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
04.11.2020záznam380kB podklad originál
1236
VHZD
320/2238
Návrh zákona o odpadech
04.11.2020usnesení410kB podklad originál
1236
VHZD
- 237
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
04.11.2020usnesení150kB náhled originál
1236
VHZD
- 237
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
04.11.2020usnesení150kB náhled originál
1236
VHZD
302/1236
Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
04.11.2020usnesení388kB podklad originál
1236
VHZD
301/1235
Akta Světové poštovní unie
04.11.2020usnesení394kB podklad originál
1236
VHZD
319/1234
Zákon o technických požadavcích na výrobky
04.11.2020usnesení376kB podklad originál
1236
VHZD
326/1233
Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací
04.11.2020usnesení374kB podklad originál
1236
VHZD
317/1232
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
04.11.2020usnesení454kB podklad originál
1236
VHZD
324/1231
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
04.11.2020usnesení375kB podklad originál
1236
VHZD
318/1230
Vodní zákon
04.11.2020usnesení376kB podklad originál
1236
VHZD
306/1229
Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
04.11.2020usnesení360kB podklad originál
1236
VHZD
327/1228
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
04.11.2020usnesení435kB podklad originál
1236
VHZD
328/1227
Zákon o rozpočtových pravidlech
04.11.2020usnesení410kB podklad originál
1236
VHZD
280/1226
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
04.11.2020usnesení360kB podklad originál
1236
VHZD
- 225
Pořadu 36. schůze VHZD
04.11.2020usnesení142kB náhled originál
1237
VHZD
332/2224
Revokace usnesení č. 221 - Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
29.10.2020usnesení425kB podklad originál
1237
VHZD
- 223
Navrh pořadu 37. schůze VHZD
29.10.2020usnesení142kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [249]
Strana   1 [13]