Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
13-
VUZP
- 54
k pracovní zahraniční cestě Albánie - změna delegace
27.10.2021usnesení168kB náhled originál
1311
VUZP
- 53
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová Lesní strategie EU do roku 2030
20.10.2021usnesení194kB náhled originál
1311
VUZP
- 53
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví LULUCF
20.10.2021usnesení194kB náhled originál
1311
VUZP
- 53
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody
20.10.2021usnesení194kB náhled originál
1311
VUZP
- 52
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814 v souvislosti s množstvím povolenek, jež má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování emisemi skleníkových plynů do roku 2030
20.10.2021usnesení187kB náhled originál
1311
VUZP
- 52
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému EU ETS, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU ETS a nařízení (EU) 2015/757
20.10.2021usnesení187kB náhled originál
1311
VUZP
- 51
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
20.10.2021usnesení185kB náhled originál
1311
VUZP
- 50
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu
20.10.2021usnesení182kB náhled originál
1311
VUZP
- 49
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU
20.10.2021usnesení181kB náhled originál
1311
VUZP
- 48
k pracovní zahraniční cestě Albánie
20.10.2021usnesení167kB náhled originál
1311
VUZP
- 47
k výjezdnímu zasedání Podvýboru pro regiony v transformaci VUZP do Karlovarského kraje a do Saska (SRN)
20.10.2021usnesení144kB náhled originál
1311
VUZP
- 46
k účasti na V. výroční konferenci Moderní veřejná správa, Olomouc
20.10.2021usnesení167kB náhled originál
1311
VUZP
156/145
Zákon o archivnictví a spisové službě
20.10.2021usnesení354kB podklad originál
1311
VUZP
158/144
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
20.10.2021usnesení354kB podklad originál
1310
VUZP
134/32
Zákon o NKÚ
11.08.2021záznam379kB podklad originál
139
VUZP
115/143
Návrh zákona invazní nepůvodní druhy - EU
14.07.2021usnesení393kB podklad originál
138
VUZP
- 42
k přírodní katastrofě v obcích postižených tornádem
30.06.2021usnesení169kB náhled originál
138
VUZP
110/141
Zákon o občanských průkazech - související zákony
30.06.2021usnesení356kB podklad originál
138
VUZP
109/140
Zákon o občanských průkazech
30.06.2021usnesení356kB podklad originál
138
VUZP
106/339
Stavební zákon - související zákony
30.06.2021usnesení353kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [59]
Strana   1 [3]