Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
826
Senát
436-
Předběžný souhlas - Pericles 2020
11.10.2012tisk787kB podklad originál
826
Senát
K 178/08-
Výroční zpráva za rok 2011 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
17.07.2012tisk EU333kB náhled originál
8-
Senát
N 174/08-
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro
04.07.2012tisk EU242kB náhled originál
824
Senát
379-
Předchozí souhlas - Agentura EU pro základní práva
25.06.2012tisk419kB podklad originál
825
Senát
369-
Národní program reforem
15.06.2012tisk2191kB podklad originál
824
Senát
365-
Předchozí souhlas - Evropa pro občany
08.06.2012tisk516kB podklad originál
8-
Senát
K 169/08-
Zpráva Komise - Konvergenční zpráva 2012 (vypracovaná podle čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)
06.06.2012tisk EU494kB náhled originál
826
Senát
J 172/08-
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015
05.06.2012tisk EU260kB náhled originál
825
Senát
363-
Zpráva o EU v roce 2011
31.05.2012tisk386kB podklad originál
823
Senát
339-
Konvergenční program ČR
26.04.2012tisk926kB podklad originál
821
Senát
321-
Zákon o evropské občanské iniciativě
02.04.2012tisk255kB podklad originál
821
Senát
305-
Zpráva o přejímání legislativních závazků 2011
28.02.2012tisk392kB podklad originál
824
Senát
N 146/08-
Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)
16.02.2012tisk EU346kB náhled originál
8-
Senát
N 145/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů
01.02.2012tisk EU507kB náhled originál
822
Senát
N 144/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
01.02.2012tisk EU1069kB náhled originál
8-
Senát
N 140/08-
Návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. .../2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání ("program Pericles 2020") na nezúčastněné členské státy
22.12.2011tisk EU808kB náhled originál
817
Senát
N 134/08-
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017
16.12.2011tisk EU344kB náhled originál
818
Senát
N 132/08-
Návrh nařízení Rady kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"
15.12.2011tisk EU724kB náhled originál
8-
Senát
K 117/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Pracovní program Komise na rok 2012 - Cesta k obnově Evropy"
23.11.2011tisk EU390kB náhled originál
811
Senát
121-
Žádost vlády k vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER
21.06.2011tisk458kB neníoriginál
Dokument   1. - 20. [146]
Strana   1 [8]