Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
923
Senát
311-
Zákon o kybernetické bezpečnosti
30.06.2014tisk333kB podklad originál
922
Senát
285-
Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
26.05.2014tisk323kB podklad originál
922
Senát
284-
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
26.05.2014tisk399kB podklad originál
919
Senát
236-
Kontrolní řád- související zákony
24.02.2014tisk575kB podklad originál
914
Senát
185-
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
25.09.2013tisk1030kB podklad originál
914
Senát
184-
ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
25.09.2013tisk8271kB podklad originál
913
Senát
171-
Zákon o podporovaných zdrojích energie
20.08.2013tisk291kB podklad originál
913
Senát
170-
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
16.08.2013tisk354kB podklad originál
99
Senát
74-
Zákon o mez. spolupráci při správě daní
11.04.2013tisk334kB podklad originál
94
Senát
13-
Zákon o finanční kontrole
02.01.2013tisk323kB podklad originál
84
Senát
N 185/08-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
02.08.2012tisk EU221kB náhled originál
8-
Senát
N 182/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES
25.07.2012tisk EU334kB náhled originál
8-
Senát
N 181/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel
25.07.2012tisk EU260kB náhled originál
826
Senát
392-
Zákon o ochraně zemědělského půdního - senátní návrh
19.07.2012tisk420kB podklad originál
823
Senát
K 133/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050
16.12.2011tisk EU456kB náhled originál
8-
Senát
N 107/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy
04.11.2011tisk EU2388kB náhled originál
8-
Senát
N 106/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
27.10.2011tisk EU548kB náhled originál
8-
Senát
N 105/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě
27.10.2011tisk EU516kB náhled originál
818
Senát
N 104/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES
27.10.2011tisk EU500kB náhled originál
814
Senát
K 080/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci - "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi"
09.09.2011tisk EU384kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [83]
Strana   1 [5]