Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
114
Senát
J 183/11-
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
17.09.2018tisk EU250kB náhled originál
1118
Senát
N 171/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
15.06.2018tisk EU500kB náhled originál
11-
Senát
N 172/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
14.06.2018tisk EU689kB náhled originál
11-
Senát
N 148/11-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a o účinnost vyšetřování úřadu OLAF
25.05.2018tisk EU333kB náhled originál
1117
Senát
N 145/11-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nař. (ES) č. 767/2008, nař. (ES) č. 810/2009, nař. (EU) č. 2017/2226, nař. (EU) č. 2016/399, nař. XX/2018 [nař. o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
17.05.2018tisk EU983kB náhled originál
11-
Senát
N 126/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech
18.04.2018tisk EU557kB náhled originál
1117
Senát
N 125/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
18.04.2018tisk EU321kB náhled originál
1116
Senát
N 128/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
17.04.2018tisk EU319kB náhled originál
1116
Senát
N 116/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
15.03.2018tisk EU343kB náhled originál
11-
Senát
N 101/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)
18.12.2017tisk EU1294kB náhled originál
1113
Senát
N 100/11-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nař. (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nař.(EU)2016/399 a nař. (EU) 2017/2226
18.12.2017tisk EU1332kB náhled originál
1111
Senát
N 074/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
02.10.2017tisk EU242kB náhled originál
11-
Senát
N 071/11-
Návrh nařízení EP a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií ("akt o kybernetické bezpečnosti")
14.09.2017tisk EU826kB náhled originál
1111
Senát
K 070/11-
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Odolnost, odrazování a obrana: Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU
14.09.2017tisk EU333kB náhled originál
1111
Senát
N 066/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
14.09.2017tisk EU436kB náhled originál
1110
Senát
N 065/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES)1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU)1077/2011
30.06.2017tisk EU892kB náhled originál
118
Senát
K 041/11-
Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství
22.05.2017tisk EU327kB náhled originál
116
Senát
88-
Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
30.03.2017tisk1012kB podklad originál
11-
Senát
J 033/11-
Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
08.03.2017tisk EU202kB náhled originál
117
Senát
K 032/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
03.03.2017tisk EU287kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [153]
Strana   1 [8]