Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
13-
Senát
N 067/13-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
15.07.2021tisk EU267kB neníoriginál
13-
Senát
K 060/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství
07.07.2021tisk EU364kB neníoriginál
13-
Senát
N 059/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech
07.07.2021tisk EU248kB neníoriginál
1315
Senát
N 053/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
03.06.2021tisk EU296kB neníoriginál
1314
Senát
N 047/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
07.05.2021tisk EU211kB neníoriginál
13-
Senát
K 042/13-
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu
22.04.2021tisk EU134kB neníoriginál
1312
Senát
K 031/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
11.03.2021tisk EU247kB neníoriginál
1312
Senát
N 023/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
26.02.2021tisk EU310kB neníoriginál
13-
Senát
K 027/13-
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky - otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
22.02.2021tisk EU330kB neníoriginál
13-
Senát
N 018/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES
04.01.2021tisk EU265kB neníoriginál
13-
Senát
N 019/13-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice
21.12.2020tisk EU118kB neníoriginál
137
Senát
N 016/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
18.12.2020tisk EU250kB neníoriginál
137
Senát
N 007/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)
25.11.2020tisk EU148kB neníoriginál
12-
Senát
N 071/12-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
16.07.2020tisk EU167kB neníoriginál
122
Senát
K 064/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
22.06.2020tisk EU3433kB neníoriginál
1224
Senát
K 049/12-
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
26.03.2020tisk EU142kB náhled originál
12-
Senát
K 046/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu
12.03.2020tisk EU279kB náhled originál
12-
Senát
K 045/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh
12.03.2020tisk EU348kB náhled originál
12-
Senát
K 039/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro data
21.02.2020tisk EU408kB náhled originál
1221
Senát
K 036/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
30.01.2020tisk EU243kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [46]
Strana   1 [3]