Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
8-
Senát
N 167/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěrových institucí a investičních společností a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/
08.06.2012tisk EU1496kB náhled náhled origináloriginál
826
Senát
N 166/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu
08.06.2012tisk EU656kB náhled originál
8-
Senát
K 164/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Modernizace státní podpory v EU
23.05.2012tisk EU217kB náhled originál
824
Senát
317-
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2011
29.03.2012tisk1515kB podklad originál
826
Senát
K 157/08-
Zelená kniha Stínové bankovnictví
22.03.2012tisk EU314kB náhled originál
826
Senát
N 154/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES
15.03.2012tisk EU866kB náhled originál
8-
Senát
N 143/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu
12.01.2012tisk EU687kB náhled originál
821
Senát
N 124/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
09.12.2011tisk EU419kB náhled originál
821
Senát
K 119/08-
Zelená kniha o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability
25.11.2011tisk EU650kB náhled originál
8-
Senát
K 118/08-
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2012
25.11.2011tisk EU434kB náhled originál
8-
Senát
N 114/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
25.11.2011tisk EU357kB náhled originál
8-
Senát
N 113/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy
25.11.2011tisk EU346kB náhled originál
8-
Senát
N 111/08-
Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se SKIPCP a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating
22.11.2011tisk EU351kB náhled originál
821
Senát
N 112/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
21.11.2011tisk EU594kB náhled originál
8-
Senát
K 102/08-
Sdělení Komise - Plán stability a růstu
20.10.2011tisk EU232kB náhled originál
817
Senát
N 084/08-
Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
06.10.2011tisk EU577kB náhled originál
8-
Senát
N 079/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích pro úvěrové instituce a investiční podniky
28.07.2011tisk EU1247kB náhled náhled origináloriginál
8-
Senát
N 077/08-
Návrh směrnice EP a Rady o přístupu k činnosti úvěr. institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěr. institucemi a invest. podniky a o změně směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěr. institucemi, pojišťovnami a invest. podniky ve fin.konglomerátu
28.07.2011tisk EU1477kB náhled originál
8-
Senát
K 074/08-
Zpráva Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů o výsledku fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích ve Společenství, ve znění nařízení (ES) č. 544/2009
08.07.2011tisk EU292kB náhled originál
8-
Senát
N 076/08-
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
07.07.2011tisk EU382kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [71]
Strana   1 [4]