Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
12-
Senát
J 072/12-
Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
24.08.2020tisk EU106kB neníoriginál
1225
Senát
263-
Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky - senátní návrh
20.05.2020tisk389kB podklad originál
12-
Senát
K 051/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
13.05.2020tisk EU1001kB náhled originál
12-
Senát
K 012/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii
01.02.2019tisk EU376kB náhled originál
114
Senát
N 181/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
14.09.2018tisk EU401kB náhled originál
11-
Senát
N 179/11-
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
13.09.2018tisk EU469kB náhled originál
114
Senát
N 178/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
13.09.2018tisk EU1246kB náhled originál
11-
Senát
N 180/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
12.09.2018tisk EU417kB náhled originál
1118
Senát
302-
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
28.06.2018tisk10909kB podklad originál
1116
Senát
295-
Zákon o Ústavním soudu
25.06.2018tisk239kB podklad originál
1118
Senát
245-
Zákon o volbách do PČR
07.03.2018tisk523kB podklad originál
1113
Senát
244-
Zákon o volbách do Parlamentu ČR
06.03.2018tisk253kB podklad originál
1112
Senát
233-
Zákon o počtech členů zvláštních kontrolních orgánů PS
01.02.2018tisk236kB podklad originál
119
Senát
172-
Stykový zákon
24.07.2017tisk512kB podklad originál
118
Senát
161-
Zákon o registru smluv
29.06.2017tisk508kB podklad originál
118
Senát
153-
Zákon o elektronické identifikaci - související zákony
22.06.2017tisk559kB podklad originál
118
Senát
152-
Zákon o elektronické identifikaci
22.06.2017tisk558kB podklad originál
117
Senát
118-
Zákon o státních svátcích
09.05.2017tisk430kB podklad originál
117
Senát
113-
Zákon o pedagogických pracovnících
09.05.2017tisk628kB podklad originál
117
Senát
112-
Zákon o občanských průkazech
09.05.2017tisk647kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [101]
Strana   1 [6]