Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
93
Senát
333-
Dohoda o přidružení mezi státy EU a Ukrajinou
04.09.2014tisk38431kB podklad originál
926
Senát
K 146/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
25.07.2014tisk EU387kB náhled originál
9-
Senát
K 144/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
09.07.2014tisk EU917kB náhled originál
925
Senát
N 143/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
09.07.2014tisk EU429kB náhled originál
923
Senát
310-
Závěry z jednání ER 26.-27.6.2014
30.06.2014tisk408kB podklad originál
926
Senát
N 142/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
18.06.2014tisk EU423kB náhled originál
923
Senát
306-
Zpráva o vývoji EU 2013
12.06.2014tisk567kB podklad originál
9-
Senát
K 140/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
02.06.2014tisk EU534kB náhled náhled origináloriginál
922
Senát
J 138/09-
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014
01.06.2014tisk EU155kB náhled originál
925
Senát
K 139/09-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
23.05.2014tisk EU178kB náhled originál
922
Senát
274-
Konvergenční program 2014
30.04.2014tisk928kB podklad originál
924
Senát
271-
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
14.04.2014tisk2269kB podklad originál
922
Senát
K 135/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů
11.04.2014tisk EU329kB náhled originál
920
Senát
257-
Předchozí souhlas - trojstrasnná sociální vrcholná schůzka
02.04.2014tisk924kB podklad originál
920
Senát
255-
Závěry z jednání ER
27.03.2014tisk382kB podklad originál
921
Senát
K 130/09-
Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!"
26.03.2014tisk EU283kB náhled originál
9-
Senát
K 124/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
07.03.2014tisk EU420kB náhled náhled origináloriginál
919
Senát
226-
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2013
30.01.2014tisk385kB podklad originál
919
Senát
209-
Předchozí souhlas- zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES (Euratom)
09.01.2014tisk180kB podklad originál
920
Senát
N 109/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí
17.12.2013tisk EU317kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [96]
Strana   1 [5]