Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
926
Senát
293-
Protokol, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
29.05.2014tisk2017kB podklad originál
923
Senát
281-
Dohoda ČR Bahamy - daňové záležitosti
21.05.2014tisk1970kB podklad originál
921
Senát
244-
Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se programů družicové navigace
11.03.2014tisk2923kB podklad originál
921
Senát
242-
Dohoda ČR Kanada - letecká doprava
04.03.2014tisk8559kB podklad originál
922
Senát
231-
Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
14.02.2014tisk993kB podklad originál
922
Senát
230-
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
14.02.2014tisk4645kB podklad originál
921
Senát
222-
Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
28.01.2014tisk582kB podklad originál
921
Senát
208-
Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
09.01.2014tisk5425kB podklad originál
921
Senát
206-
Pekingská smlouva
07.01.2014tisk788kB podklad originál
919
Senát
202-
Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - trestná činnost
16.12.2013tisk2708kB podklad originál
919
Senát
197-
Dohoda o zřízení EMBL
28.11.2013tisk5405kB podklad originál
9-
Senát
134-
Pekingská smlouva
10.07.2013tisk2651kB podklad originál
9-
Senát
109-
Protokol o předcházení obchodování s lidmi
29.05.2013tisk3017kB podklad originál
911
Senát
66-
Smlouva ČR - Lucembursko - dvojí zdanění
20.03.2013tisk2585kB podklad originál
99
Senát
54-
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
25.02.2013tisk2159kB podklad originál
82
Senát
408-
Mezinárodní telekomunikační unie
15.08.2012tisk459kB podklad originál
826
Senát
368-
Úmluva Mezinárodní organizace práce
11.06.2012tisk5043kB podklad originál
825
Senát
340-
Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
26.04.2012tisk1707kB podklad originál
823
Senát
316-
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
23.03.2012tisk17147kB podklad originál
821
Senát
288-
Změna přílohy A Stockholmské úmluvy
13.02.2012tisk6034kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [41]
Strana   1 [3]