Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1025
Sen?t
K 078/10-
Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst
17.03.2016tisk EU295kB neníoriginál
10-
Senát
K 074/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro vytápění a chlazení
17.02.2016tisk EU312kB neníoriginál
10-
Senát
K 073/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu
17.02.2016tisk EU1108kB neníoriginál
10-
Senát
N 075/10-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
16.02.2016tisk EU243kB neníoriginál
1024
Senát
N 072/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010
16.02.2016tisk EU408kB neníoriginál
10-
Senát
K 063/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro letectví v Evropě
08.12.2015tisk EU306kB neníoriginál
1021
Senát
N 062/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
08.12.2015tisk EU1036kB neníoriginál
1015
Senát
N 029/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií
17.07.2015tisk EU214kB neníoriginál
10-
Senát
K 032/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií
16.07.2015tisk EU149kB náhled originál
10-
Senát
K 031/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Realizace nové politiky pro spotřebitele energie
16.07.2015tisk EU139kB náhled originál
10-
Senát
N 030/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
16.07.2015tisk EU180kB náhled originál
10-
Senát
K 011/10-
Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020
26.02.2015tisk EU3331kB náhled originál
109
Senát
K 010/10-
Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise EP, Radě, Výboru regionů a EIB Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu
26.02.2015tisk EU311kB náhled originál
109
Senát
K 009/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
26.02.2015tisk EU280kB náhled originál
9-
Senát
N 137/09-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní
16.04.2014tisk EU455kB náhled originál
926
Senát
K 136/09-
Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")
12.04.2014tisk EU342kB náhled originál
9-
Senát
K 110/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci
20.12.2013tisk EU383kB náhled originál
916
Senát
N 081/09-
Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech
03.07.2013tisk EU321kB náhled originál
915
Senát
K 076/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě
14.06.2013tisk EU424kB náhled originál
9-
Senát
K 038/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za sociální investice pro růst a soudržnost - včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014 - 2020
22.02.2013tisk EU370kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [30]
Strana   1 [2]